TENERA Servis, s.r.o.

projects

PROJEKTY STAVEB

Provádíme projektové dokumentace pozemních staveb na klíč, nebo jednotlivé stupně (od návrhu – studie stavby až po projektovou dokumentaci pro realizaci stavby)  .

Jednotlivé stupně projektové dokumentace staveb:

  • ideová studie (S),
  • projektová dokumentace pro územní řízení (DUR),
  • projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP),
  • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS),
  • projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ),
  • zajistíme Inženýrskou činnost (veškeré doklady až k povolení stavby),
  • zajišťujeme autorský dozor – dohled nad realizací stavby v souladu s projektovou dokumentací stavby.

tis-f-14a-600x402

ROZPOČTY PROJEKTŮ A STAVEB

Zpracujeme rozpočet Vaší stavby podle předané projektové dokumentace nebo podle námi zpracované projektové dokumentace.

Pracujeme v rozpočtovém prostředí BuildPower do společnosti RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Rozpočty staveb řešíme převážně pro pozemní stavby a drobné dopravní stavby.

Male architect writing on clipboard outside building

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)

Vykonáváme pro investory technický dozor investora na stavbách a to jak veřejných tak i soukromých.

Úkolem TDI je dodržení projektové dokumentace, nastaveného rozpočtu, hledání úspor řešení, dodržení smluvených termínů stavby.

Dovedení stavby k úspěšné kolaudaci a následnému umožnění užívání stavby investorem pro daný účel..

000365_52_001663

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zabýváme se zadáváním veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně zakázek malého rozsahu z veřejných prostředků.

Pro soukromé investory zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele staveb (také služby a dodávky), včetně průzkumu trhu.

Tenera Servis: Kdo jsme

Již od roku 2013:

Projektujeme stavby pro veřejný i soukromý sektor,

zajišťujeme zpracování energetických posudků, auditů a PENB,

termografická zhodnocení staveb a celkového stavu objektů,

zpracování rozpočtů staveb a podkladů pro investiční záměry.

Vykonáváme technický dozor investora,

administrování výběrových řízení a veřejných zakázek.

0
+
Dokončených projektů
0
+
Spokojených zákazníků

REFERENČNÍ ZAKÁZKY

2017

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ ŠKOLY V NEDAŠOVĚ (DPS), 2017, OBEC NEDAŠOV

ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU (DSP, DPS), MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ

2016

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU V NEDAŠOVĚ (DSP), OBEC NEDAŠOV

SKLADOVAÍ HALA VANTO VE STRÁŽNICI, (DUR, DSP), VANTO DEVELOPMENT, s.r.o.

2015

POLOPROVOZNÍ A VÝROBNÍ HALA EGO ZLÍN, s.r.o. (DSP, DPS), EGO ZLÍN, s.r.o.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU HORNÍ VALY 3,5,7 HODONÍN, DSP, DPS, SVJ

VESELÍ NAD MORAVOU – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V ZARAZICÍCH, DUR, DSP, DPS, MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU

2014

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VĚDECKOU REKONSTRUKCI VYPÁLENÉ USEDLOSTI VAŘÁKOVY PASEKY (DSP, DPS, DVZ, ROP), OBEC LAČNOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LOMENÁ 896-897 (DSP, DPS, PANEL 2013+), UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2015

VÝMĚNA OKEN OBJEKTU Č.P. 124 VLČNOV – ČÁST OBECNÍ ÚŘAD, OBEC VLČNOV
ZPEVNĚNÍ OBECNÍ CESTY – VLČNOV, KE ŽLEBU-HORŇANSKÝ MOST V K.Ú. VLČNOV, OBEC VLČNOV
SANACE ZDIVAVE SKLEPNÍCH PROSTORÁCH DOMU HORNÍ VALY 3,5,7 HODONÍN, SVJ

2014

PŘEPOJENÍ STOKY A1-1 NA SBĚRAČ V UL. POD BOČKY, VLČNOV, OBEC VLČNOV
OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U KSK Č. 186 . VLČNOV, Č.P. 58/1, OBEC VLČNOV
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LOMENÁ 896-897, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVJ
MATEŘSKÁ ŠKOLA VLČNOV, Č.P. 1201, VLČNOV, OBEC VLČNOV

2016

PENB OBJEKTŮ OBCE VLČNOV

PENB OBJEKTŮ OBCE BÍLOVICE

2014

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A VYPRACOVÁNÍ PENB OD CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, REMINAS s.r.o.

2015

VÝMĚNA OKEN OBJEKTU Č.P. 124 VLČNOV – ČÁST OBECNÍ ÚŘAD, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV
ZPEVNĚNÍ OBECNÍ CESTY – VLČNOV, KE ŽLEBU-HORŇANSKÝ MOST V K.Ú. VLČNOV, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV
ZAVEDENÍ SEPARACE A SVOZU BIOODPADŮ V OBCI TRŠICE, PODLIMITNÍ VZ, ZPŘ, DODÁVKY, OBEC TRŠICE
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU PRO MŠ TĚMICE, VZ MR, DODÁVKY, OBEC TĚMICE
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU PRO MŠBRNO, PROŠKOVO NÁMĚSTÍ 6, VZ MR, DODÁVKY, MŠ PROŠKOVO 6, BRNO
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU PRO MŠ ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ, VZ MR, DODÁVKY, OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU PRO MŠ BERNARTICE, VZ MR, DODÁVKY, OBEC BERNARTICE
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU PRO MŠ OCHOZ U BRNA, VZ MR, DODÁVKY, OCHOZ U BRNA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V OBCI ÚJEZD U BOSKOVIC, VZ MR, DODÁVKY, OBEC ÚJEZD U BOSKOVIC
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V OBCI ALBRECHTICE, VZ MR, DODÁVKY, OBEC ALBRECHTICE
OPRAVA PĚŠÍHO PROPOJENÍ – VLČNOV, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV

2014

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU LOMENÁ 896-897, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, DOTACE PANEL 2013+, SVJ
PŘEPOJENÍ STOKY A1-1 NA SBĚRAČ V UL. POD BOČKY, VLČNOV, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV
OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U KSK Č. 186 . VLČNOV, Č.P. 58/1, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV
VESTAVBA WC DO OBECNÍHO SKLEPA, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV

2013

DŮM PRO SENIORY – VNOROVY, PODLIMITNÍ VZ, OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VNOROVY
MATEŘSKÁ ŠKOLA VLČNOV, Č.P. 1201, VLČNOV, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC VLČNOV
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE OBECNÍHO DOMU SNOVÍDKY Č.P. 45, SNOVÍDKY, VZ MR, STAVEBNÍ PRÁCE, OBEC SNOVÍDKY

Kontakt

Těšíme se na spolupráci s Vámi

TENERA Servis, s.r.o.

Panská 25, 686 04 Kunovice
IČ: 288 22 129
DIČ: CZ28822129

Ing. Vladimír Šenekl

jednatel společnosti
+420 601 335 690
vsenekl@tenera.cz

Telefon

+420 601 335 690